สตีลไฟเบอร์ เส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต

สตีลไฟเบอร์ เส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Fiber)

สตีลไฟเบอร์หรือเส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต ทำมาจากเส้นลวดที่ดัดปลายทั้งสองข้างให้มีลักษณะหักงอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดคอนกรีต เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่รับกำลังหรือแรงกระแทก ยืดอายุโครงสร้าง เช่น งานรากฐาน งานพื้นโรงงาน งานอุโมงค์ต่างๆ เสาตอม่อขนาดใหญ่


ทำไมต้องใช้ สตีลไฟเบอร์

  • ออกแบเพื่อรับแรงกด (Bearing) พื้นของท่านได้รับการเสริมเส้นใยเหล็กทั่วทุกจุดไม่ว่าแรงจะกระทำมาในทิศทางใด ขนาดแรงจะสูงเท่ไหร่ พื้นจะได้รับการเสริมกำลังจากเส้นใยเพื่อรับแรงตามตำแหน่งทีเกิดขึ้น 
  • ออกแบบควบคุมการแตกร้าว เส้นใยเหล็กสร้างความเชื่อมั่นว่าพื้นจะได้รับการควบคุมเเม้แต่รอยร้าวเล็กๆ พื้นจึงมีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน เส้นใยเหล็กยังช่วยป้องกันการซึมผ่าน เหมาะกับการออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
  • ออกแบบรับคสามล้า พื้นเสริมเส้นใยเหล็กรับความล้าได้สูงกว่าพื้นเสริมเหล็กแบบเดิม ทำให้ลดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้น ทำให้พื้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวแม้จะใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง 
  • ออกแบบรับแรงกระแทก พื้นเสริมเส้นใยช่วยให้ขีดความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ช่วยให้พื้นคงสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด 


ข้อดีของ สตีลไฟเบอร์ เส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต

ข้อดีของ สตีลไฟเบอร์ เส้นใยเหล็กเสริมคอนกรีต