เหล็กคอยล์ เคลือบอลูซิงค์ ราคาถูก ดูกราฟราคา

คอยล์เคลือบอลูซิงค์

เป็นกระบวนการผลิต คอยล์ แบบเหล็กรีดเย็น ชุบด้วยสังกะสี หรือ กัลวาไนซ์ โดยการเคลือบของสังกะสี จะมีความหนาแน่นตั้งแต่ 120-275 กรัม/ลบม.

คอลย,คอยล์เคลือบอลูซิงค์,ราคาถูก