โซ่แรงงานพร้อมตะขอ Tie Down Chain

โซ่แรงงาน พร้อมตะขอ เกรด 80

📷