โซ่เหล็กงานทั่วไป ดูกราฟราคา


steel,chain,โซ่,โซ่เหล็ก,ราคา,โซ่ใช้งาน,โซ่แรงงาน 

โซ่แต่ละเกรด ต่างกันอย่างไร 

โซ่เกรด 30:

จะใช้รัดของ  หรือกั้นอาณาเขต และสามารถยกของได้นิดหน่อย หรือ ถ่วงของที่มีน้ำหนักไม่มากค่ะ (ไม่เกิน 1 ตัน +- แล้วแต่ขนาดโซ่) แต่ห้ามยกของเหนือหัวค่ะ 


โซ่เกรด 70:

้เกรด 70 ใช้รัดของ ลำเลียงของค่ะ คุณสมบัติเหมาะแต่การดึงรัดแนวนอน ไม่เน้นยกของค่ะ


โซ่เกรด 80:

เกรด 80 เน้นยกของสินค้าในแนวดิ่ง ยกหรือหัวได้ค่ะเหมาะกับการยกโดยตรงค่ะ (ขนาดของโซ่ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักของวัตถุด้วยค่ะ)