ประตูเหล็กม้วน

ประตูม้วน ระบบรุ่นมาตรฐาน เพลาถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงตามความยาวตลอดของประตู จึงทำให้ประตูแข็งแรง ไม่อ่อนตัวเมื่อดึงขึ้นลงซ้ำหลายๆครั้ง


ประตูม้วน,ประตูม้วนเหล็ก,ราคาถูก,ราคาพิเศษ


`