เหล็กฉาก เจาะรู ราคาถูก ราคาโรงงาน

เหล็กฉากเจาะรู ราคาถูก ราคาโรงงาน

เหล็กฉากเจาะรู ราคาถูก ราคาโรงงาน

นอกจากใช้งานจัดทำชั้นวางของทั่วไปแล้ว การนำเหล็กฉากเจาะรูมาปรับปรุงเป็นตัวกั้นผนัง กั้นโซนประชุม ก็สามารถทำได้เช่นกัน 


เหล็กฉากเจาะรู,ใช้งาน,ได้หลายแบบ


`