เหล็กรางรถไฟ ราคาถูก ดูกราฟราคา

เหล็กรางเครน Light Rail Steel เหล็กรางรถไฟ Rail Beam

เหล็กรางรถไฟ หรือเหล็กรางเครน เหมาะกับการนำมาทำเป็นรางเครน เพื่อให้สามารถโยกย้าย แมชชีน ขนาดใหญ่ หรือเครนขนาดใหญ่ บริเวณไซท์งานได้โดยง่าย เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานมายิ่งขึ้น


เหล็กรางเครน,เหล็กรางรถไฟ,รางรถไฟ,บีมรถไฟ,ขนาดเหล็กรางรถไฟ,เหล็กรางเครน,เหล็กรางเคน,ลางเคน,ลางรถไฟ

รางรถไฟ เป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กกล้า โดยทั่วไป คุณสมบัตที่ใช้งาน จะมีความต้านทานแรงดึงสูงสุด ระหว่าง 7,000-13,000 กก. ต่อ ตร.ซม. Ultimate Tensile Strength โดยค่าความต้านทานแรงดึง จะขึ้นอยู่กับค่าส่วนผสมของคาร์บอนในเนื้อโลหะเป็นตัวแปรหลัก จะมีคุณสมบัติที่สามารถเชื่อต่อกันง่าย เหมาะกับงาน ทางรถไฟ งานรางเครน รางท้ายรถบรรทุกใหญ่ หรืองานก่อสร้างทั่วไป ที่เน้นความสำคัญด้านความแข็งของเหล็ก เหล็กรางรถไฟ Rail Beam บ้างก็เรียก เหล็กรางเดินเครน (Light Rail Steel) เป็นเหล็กรางคุณภาพที่มีความทนทานต่อการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานที่สูง เหมาะแก่การนำไปใช้ในการทำรางเดินเครนหรือรอก นำไปทำรางรถไฟ ทำแท่นเครื่อง