H เอชบีม

เหล็กเอชบีม H-Beam คุณลักษระที่เด่นชัดคือปีกที่กว้างที่เท่ากัน ขนาดของเหล็กจะมีขนาด เท่ากัน  เช่น 100x100 โดยมากมักจะนำไปใช้ใน งานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา เหล็ก เอชบีม เฮชบีม ในประเทศไทย บางครั้งจะรวมเหล็ก ไวด์แฟรงค์ เข้ามาด้วย งานที่เหมาะได้แก่ งานโครงสร้างอาคาร โครงหล้งคา โครงสร้างโรงงาน หรืองานโครงการขนาดใหญ่