เหล็ก HB เอชบีม H-Beam เฮชบีม มอก. ราคาถูก

เหล็ก เอชบีม เฮชบีม H-Beam ราคาถูก

เหล็ก เอชบีม H-Beam คุณลักษณะที่เด่นชัดคือปีกที่กว้างที่เท่ากัน ขนาดของเหล็กจะมีขนาด เท่ากัน  เช่น 100x100 โดยมากมักจะนำไปใช้ใน งานก่อสร้างอาคาร เป็นชิ้นส่วนของ เสา คาน โครงหลังคา เหล็ก เอชบีม เฮชบีม ในประเทศไทย บางครั้งจะรวมเหล็ก ไวด์แฟรงค์ เข้ามาด้วย งานที่เหมาะได้แก่ งานโครงสร้างอาคาร โครงหล้งคา โครงสร้างโรงงาน หรืองานโครงการขนาดใหญ่ เหล็ก เอชบีม 


เหล็ก เอชบีม เหล็ก เฮชบีม hb h-beam ราคาถูก