Cellular Beams คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด ดูกราฟราคา

เซลลูลาร์ บีม คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

เหมาะสำหรับทั้งงานโครงสร้างหลังคาที่มีระยะสแปนกว้าง หรือเป็นคานรับพื้น โดยถ้าทำโครงหลังคา จะทำให้หลังคาสูงโปร่ง ไม่รกสายตาเมื่อเทียบกับโครงถัก ถ้าเป็นงานพื้น ก็จะทำให้สามารถเดินท่อผ่านได้โดยไม่ต้องอ้อมใต้ท้องคาน


cellular,beam,เซลลูลาร์บีม,ราคาถูก 


roof,floor,cellular,beam,best,price,เซลลูล่าร์บีม,ราคาถูก