ท่อร้อยสายไฟ DAIWA

ข้อเปรียบเทียบ ท่อไดว่า Daiwa ท่อร้อยสายไฟ ราคาถูก

ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 50 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานร้อยสายไฟสำหรับการเดินลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งการติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน วสท.   ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC)

ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร จนถึง 100 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการชุบ Hot-Dip Galvanized ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียว กับท่อโลหะชนิดบาง และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ในสถานที่อันตราย ตามกำหนดใน วสท.


ท่ออีเอ็มที,ท่อ imc,ไอเอ็มซี,EMT,IMC


daiwa,emt,imc,best,price,ท่อไดว่า,daiwa


`