เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม ราคาถูก

เหล็กกล่อง เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ท่อเหลี่ยม ราคาพิเศษ

เหล็กกล่อง เป็นเหล็กที่มีใช้กันแพร่หลาย หรือว่าบางทีเรียกว่า เหล็กแป๊ปเหลี่ยม หรือว่า ท่อเหลี่ยม เหมาะกับการใช้กับงานโครงสร้างเบา เป็นงานโครงสร้างหลังคา หรืองานก่อสร้างทั่วไป ขนาดเหล็กและความหนา จะมีผลต่อน้ำหนัก ซึ่งส่งผลต่อราคาของเหล็กกล่องนั้นๆในที่สุด เหล็กกล่องเป็นที่นิยมใช้อย่างมาในปัจจุบัน ขนาดมาตรฐานที่โรงงานผลิต คือ ขนาดความยาว 6 ม. 

การตรวจดูคุณภาพ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม

เพราะเหล็กกล่อง หรือแป๊บเหลี่ยม เกิดจากการนำคอล์ยรีดเย็ด เหล็กม้วนรีดเย็น มาดัด และรีดเป็นรูปกล่องจัตุรัสให้ได้มาตรฐาน ด้วยการผลิตเช่นนี้ ทำให้
เหล็กกล่อง อาจมีขนาดที่คลาดเคลื่อนจากน้ำหนักตามทฤษฏีได้ เพราะว่า แต่ละรอบที่นำคอยล์มารีด เหล็กคอยล์ นั้นๆ อาจจะไม่มีขนาดความหนาไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นสเป็ค 1.6 หรือ 1.7 มม. อาจจะส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักได้

วิธีการเลือกซื้อ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม 

การเลือกซื้อ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม โปรดสังเกตจากภาพด้านบนว่า ควรแจ้ง

เหล็กกล่อง เหล็กแป๊บเหลี่ยม ท่อเหลี่ยม ท่อเหล็กกล่อง ราคาถูก

1. ขนาดหน้าตัดของ เหล็กกล่อง บางทีจะแจ้งเป็น นิ้ว บ้างจะแจ้งเป็น มม. แต่จะต้องด้านเท่ากัน เพราะเป็นจตุรัส ช่างมักจะเรียก ขอ เหล็กกล่อง 2 นิ้ว 

2. ความหนา ของเนื้อเหล็กที่นำมารีด เหล็กกล่อง จะแตกต่างกันกันแล้วแต่คอยล์ ที่นำมาขึ้นรูป และรีดเป็น เหล็กกล่อง หรือ ท่อแป็ปเหลี่ยม นั้นๆ การเลือกซื้อ เหล็กกล่อง ควรมีการแจ้งความหนาพร้อมจำนวน เหล็กกล่อง นั้นๆด้วย ถ้าเหล็กมีความหนามาก มักจะช่วยทำให้เหล็กกล่องมีความแข็งแรง คงทนมาก และจะทำให้เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นได้มากอีกด้วย

3. ขนาด เหล็กกล่อง ที่จำหน่ายมี ความยาวมาตรฐาน 6 ม.