เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม ราคาถูก ดูกราฟราคา

เหล็กกล่อง เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ท่อเหลี่ยม ราคาพิเศษ ราคาปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น


เหล็กกล่อง,4x4,ราคาเหล็กกล่อง, 

เครื่องมือการวัด ความหนาเหล็ก ต้องใช้ เกจวัดความหนาเท่านั้น ห้ามใช้ เวอร์เนียร์


เครื่องมือวัดขนาดความหนาเหล็ก,เกจวัดความหนาเหล็ก 


เหล็กกล่อง เป็นเหล็กที่มีใช้กันแพร่หลาย หรือว่าบางทีเรียกว่า เหล็กแป๊ปเหลี่ยม หรือว่า ท่อเหลี่ยม เหมาะกับการใช้กับงานโครงสร้างเบา เป็นงานโครงสร้างหลังคา หรืองานก่อสร้างทั่วไป ขนาดเหล็กและความหนา จะมีผลต่อน้ำหนัก ซึ่งส่งผลต่อราคาของเหล็กกล่องนั้นๆในที่สุด เหล็กกล่องเป็นที่นิยมใช้อย่างมาในปัจจุบัน ขนาดมาตรฐานที่โรงงานผลิต คือ ขนาดความยาว 6 ม. เหล็กกล่อง,ราคาถูก,เหล็ก กล่อง,ราคา เหล็กกล่อง 


เหล็กกล่อง ราคาโรงงาน OneStockHome 

การตรวจดูคุณภาพ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม

เพราะเหล็กกล่อง หรือแป๊บเหลี่ยม เกิดจากการนำคอล์ยรีดเย็น เหล็กม้วนรีดเย็น มาดัด และรีดเป็นรูปกล่องจัตุรัสให้ได้มาตรฐาน ด้วยการผลิตเช่นนี้ ทำให้
เหล็กกล่อง อาจมีขนาดที่คลาดเคลื่อนจากน้ำหนักตามทฤษฏีได้ เพราะว่า แต่ละรอบที่นำคอยล์มารีด เหล็กคอยล์ นั้นๆ อาจจะไม่มีขนาดความหนาไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นสเป็ค 1.6 หรือ 1.7 มม. อาจจะส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักได้

วิธีการเลือกซื้อ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม 


เหล็กกล่อง เหล็กแป๊บเหลี่ยม ท่อเหลี่ยม ท่อเหล็กกล่อง ราคาถูก 

การเลือกซื้อ เหล็กกล่อง แป๊ปเหลี่ยม โปรดสังเกตจากภาพด้านบนว่า ควรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ขนาดหน้าตัดของ เหล็กกล่อง บางทีจะแจ้งเป็น นิ้ว บ้างจะแจ้งเป็น มม. แต่จะต้องด้านเท่ากัน เพราะเป็นจตุรัส ช่างมักจะเรียก ขอ เหล็กกล่อง 2 นิ้ว 

2. ความหนา ของเนื้อเหล็กที่นำมารีด เหล็กกล่อง จะแตกต่างกันกันแล้วแต่คอยล์ ที่นำมาขึ้นรูป และรีดเป็น เหล็กกล่อง หรือ ท่อแป็ปเหลี่ยม นั้นๆ การเลือกซื้อ เหล็กกล่อง ควรมีการแจ้งความหนาพร้อมจำนวน เหล็กกล่อง นั้นๆด้วย ถ้าเหล็กมีความหนามาก มักจะช่วยทำให้เหล็กกล่องมีความแข็งแรง คงทนมาก และจะทำให้เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นได้มากอีกด้วย

3. ปริมาณ ที่ต้องการ เพื่อการคำนวณค่าขนส่งและการต่อรองราคาเป็นพิเศษ 

ประเภทเหล็กรูปรีดเย็น,ราคาถูก,เหล็กแปซิฟิก,ราคาถูก 


เหล็กกล่อง,แป๊บเหลี่ยม,แป็ปเหลี่ยม,แป็บเหลี่ยม,ท่อแป็บเหลี่ยม,ท่อเหล็กกล่อง,กล่องดำ,กล่องจัตุรัส,เหล็กกล่อง,กล่องเหลี่ยม,กล่องเหล็ก,ท่อเหล็กกล่องดำ,เหล็กหลอดเหลี่ยม,แป๊พเหลี่ยม,แป๊ปโปร่ง,แป๊บโปร่ง