ประตูเหล็กม้วน ดูกราฟราคา

 ประตูม้วน ระบบรุ่นมาตรฐาน เพลาถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงตามความยาวตลอดของประตู จึงทำให้ประตูแข็งแรง ไม่อ่อนตัวเมื่อดึงขึ้นลงซ้ำหลายๆครั้ง

📷