ท่อสแตนเลส เอ็กซ์ทูบ้า เทอร์โบ EXTUBA TURBO ดูกราฟราคา

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อเพิ่มสมรรถนะการถ่ายความร้อน EXTUBA TURBO TUBE ท่อมีครีบ ร่องเกลียว ระบบกักเก็บความร้อน

ท่อ EXTUBA TURBO TUBE เป็นท่อที่มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงกว่าท่อปกติ 30% และยังสร้างการไหลเวียนของของไหลภายในท่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างร่องเกลียวที่ผนังท่อด้านใน โดยมีเกลียวหมุนทางเดียวกัน เหมาะสมกับระบบเก้บความร้อนเหมาะกับ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมน้ำแข็ง การประหยัดพลังงานของท่อ EXTUBA เกลียวนอกเทียบกับท่อ A-249 ในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง ตารางท่อแลกเปลี่ยนความร้อน Condenser เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. ของเครื่องทำน้ำแข็งหลอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 41.3มม. และ 19.05มม. ขนาด 30 และ 50 ตัน  

จากการใช้งานจริงของบริษัทผลิตน้ำแข็งหลอดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและติดตั้งเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดรายใหญ่ ได้ทดลองใช้ท่อ EXTUBA เกลียวนอกแทนท่อ A-269 ผิวเรียบ ในส่วนของเครื่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Condenser) ชนิด Shell and Tube ขนาด 30 ตัน และ 50 ตัน โดยใช้ท่อ O.D 41.3มม. และ 19.05มม. หลังจากการเดินเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอด พบว่า เวลาที่ใช้ในการผลิต 1 รอบ การทำงานได้ลดลง ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิตก็ลดลง ตัวอย่างการประหยัดค่าไฟ ดังเช่น เวลาในการผลิตต่อรอบการทำงานลดลง 8% ทำให้ปกติเคยจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 100,000 บาท เมื่อใช้ท่อ EXTUBA สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ 8,000 บาท ต่อเดือน  


ลักษณะของท่อ EXTUBA TURBO TUBE

มีการสร้างครีบ ร่องเกลียว การสร้างครีบร่องเกลียวภายในท่อ ส่งผลให้ผนังท่อนั้นมีพื้นที่ผิวสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้นกว่า 30% ทำให้จำนวนท่อน้อยลง และทำให้ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนน้อยลง มีความกะทัดรัดมากขึ้น 


คุณสมบัติ ของท่อ Extuba Turbo Tube

 1. ท่อเกลียวแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง การสร้างครีบร่องเกลียวภายในท่อ ส่งผลให้ผนังท่อสเตนเลสมีพื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้นกว่า 50% ช่วยลดจำนวนท่อสเตนเลสที่ใช้ ทำให้ขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเล็กลง แต่ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นลดลง   

 2. ท่อเกลียวเพิ่มอัตราการไหลวน ด้วยลักษณะของครีบร่องเกลียวภายในท่อสเตนเลสที่หมุนไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเส้น นั้น ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการไหลวน และความปั่นป่วนของการไหล ผลคือ ช่วยให้ค่าต้านทานความร้อนนั้นลดลง ทำให้การถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น โดยค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อน Heat Transfer Coefficient ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 50% เมื่อนำไปเทียบกับท่อสเตนเลส สแตนเลส ธรรมดาทั่วไป 

 3. ท่อเกลียว แข็งแรงมากขึ้น ลักษณะของท่อสเตนเลสที่มีครีบร่องเกลียวนั้น ส่งผลให้ท่อสเตนเลสมีความแข็งแรงมากขึ้น ขณะเดียวกัน การที่ผนังท่อสเตนเลส สแตนเลส บางส่วนนั้นบางลง ส่งผลดีต่อการถ่ายเทความร้อน จากผนังท่อสเตนเลสไปสู่ของไหล เพราะความต้านทานความร้อนผ่านผนังท่อสเตนเลสลดลง ผลคือสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น 

  4. ท่อเกลียว ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล ท่อสเตนเลส ท่อสแตนเลสทุกเส้นที่ผลิตขึ้นมานั้น จะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้แรงดันลม และแรงดันน้ำ ตามมาตรฐานสากล อาทิ ASTM (American Society of Testing Materials) และ PED (Pressure Equipment Directive) 

 5. รับรองผลการทดสอบ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อสเตนเลส EXTUBA TURBO TUBE เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี