ท่อสแตนเลส เอ็กซ์ทูบ้า เทอร์โบ EXTUBA TURBO

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน EXTUBA TURBO TUBE ท่อมีครีบ ร่องเกลียว

ท่อ EXTUBA TURBO TUBE เป็นท่อที่มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงกว่าท่อปกติ 30% และยังสร้างการไหลเวียนของของไหลภายในท่อ ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างร่องเกลียวที่ผนังท่อด้านใน โดยมีเกลียวหมุนทางเดียวกัน 

ลักษณะของท่อ EXTUBA TURBO TUBE

มีการสร้างครีบ ร่องเกลียว 

การสร้างครีบร่องเกลียวภายในท่อ ส่งผลให้ผนังท่อนั้นมีพื้นที่ผิวสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้นกว่า 30% ทำให้จำนวนท่อน้อยลง และทำให้ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนน้อยลง มีความกะทัดรัดมากขึ้น