เพลาสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยม

เพลาสแตนเลส สี่เหลี่ยม Stainless Steel Bar