เสาธงไฟเบอร์กลาส เสาธงชาติไฟเบอร์กลาส เสาธงโรงเรียน ดูกราฟราคา

เสาธงไฟเบอร์กลาส เสาธงไฟเบอร์กล๊าส เสาธงชาติ เสาธง

เสาธงไฟเบอร์กลาส เชือกภายใน และ เชือกภายนอก ขนาดตั้งแต่ เสาธง 3 เมตร ถึง 15 เมตร


ระยะห่างระหว่างเสาธง,ข้อแนะนำสำหรับระยะห่างระหว่างเสาธง,ขนาดของเสาธง:  สำหรับเสาธงที่ติดตั้งใกล้กับตัวอาคารความสูงของเสาธงต้นที่สูงที่สุดควรจะมีความสูง อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับความสูงของตัวอาคารแต่สำหรับเสาธงที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ใกล้กับ บริเวณตัวอาคาร ขนาดความสูงของเสาธง จะให้เป็นขนาดความสูงเท่าไรก็ได้อย่างไรก็ตามขนาดของเสาธงและผืนธงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงหนักแน่นในภาพลักษณ์หนึ่งเดียวของท่านและยิ่งเสาธงสูงมากเท่าไรก็ย่อมที่จะสื่อถึงความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,ระยะห่างเสาธงกับอาคาร