นั่งร้านเหล็กมาตรฐาน ดูกราฟราคา

 นั่งร้าน แบบเหล็ก ราคาถูก มีแบบพิเศษ ชุด 9 ชิ้น จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย: 

นั่งร้าน,ราคาถูก,ราคานั่งร้าน,9ชิ้น,นั่งร้าน 9 ชิ้น 

ขาตั้งนั่งร้าน  2 ชิ้นขนาด 1219x1700 มม.ฝาครอบ  1 ชิ้นขนาด 1050x1829 มม.กากบาท 2 ชิ้นขนาด 1829x1219 มม.ข้อต่อ  4 ชิ้นขนาด 35x225 ขาตั้งนั่งร้าน ใช้เหล็กท่อดำ 1 1/4 นิ้ว OD 42.7 มม. 2.3 มม. สำหรับเฟรมหลัก   

ขาตั้งนั่งร้าน,scaffolding frame,ราคาถูก 
ขาตั้งนั่งร้านตัวที,ขาตั้งตัวที,นั่งร้าน,ขาตั้งตัวที,t 
ขาตั้งนั่งร้าน,914,ราคาถูก 
ขาตั้งเฟรม,ราคาถูก,ขาตั้งนั่งร้าน, 

ระบบนั่งร้านเหล็ก Scaffolding System

ระบบนั่งร้านเหล็ก