โถปัสสาวะชาย โถสุขภัณฑ์ชาย คอตโต้ COTTO ราคาถูก ดูกราฟราคา

โถปัสสาวะชาย หรือ  สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชาย cotto

สำหรับผู้หญิงยังมีสุขภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของผู้หญิง ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน สุขภัณฑ์ของผู้ชาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "โถปัสสาวะชาย" ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานของผู้ชายโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีความต่างทั้งด้าน รูปทรง ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด

ทำความรู้จักกับโถปัสสาวะชาย ชนิดต่างๆ


โถปัสสาวะชาย หรือ  สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชาย cotto สำหรับผู้หญิงยังมีสุขภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของผู้หญิง ผู้ชายก็เช่นเดียวกัน สุขภัณฑ์ของผู้ชาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "โถปัสสาวะชาย" ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานของผู้ชายโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีความต่างทั้งด้าน รูปทรง ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด ทำความรู้จักกับโถปัสสาวะชาย ชนิดต่างๆ  1.  โถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น หรือ สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชายแบบตั้งพื้นนั้น จะมีคุณลักษณะพิเศษตรงที่ตัวโถจะมีขนาดใหญ่ ส่วนมากจะพบเจอการติดตั้งโถชนิดนี้ในห้องน้ำสาธารณะมากกว่าในตัวบ้าน เนื่องจากจะใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก เหมาะสมกับบริเวณที่มีพื้นที่เยอะ และ โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นยังถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและทุกสรีระของเพศชายอีกด้วย 2.  โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง หรือ สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชายแบบแขวนผนัง จะมีคุณลักษณะพิเศษตรงที่ตัวโถจะมีขนาดเล็ก มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ดีไซต์สวยงาม จึงนิยมใช้ติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย หรือ ห้องน้ำสาธารณะ กันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังนั้นยังมีระบบชำระล้างที่ต่างกันหลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้   - โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง (ท่อน้ำเข้าด้านบน) โดยทั่วไปโถปัสสาวะรูปแบบนี้จะมีฟลัชวาวล์ต่อด้านบน เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิด น้ำเพื่อชำระล้าง - โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง (ท่อน้ำเข้าด้านหลัง) โดยทั่วไปโถปัสสาวะรูปแบบนี้จะมีฟลัชวาวล์ต่อด้านหลัง เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิด น้ำเพื่อชำระล้าง โดยโถปัสสาวะชายแขวนผนัง ท่อน้ำเข้าด้านหลัง ยังสามารถแบ่งออกได้อีก 2 รูปแบบดังนี้  แบบปุ่มกดน้ำ  : เมื่อเรากดปุ่มชำระล้าง ตัวควบคุมทางน้ำเข้า (ที่อยู่ด้านหลังกำแพง) จะปล่อยน้ำดีออกมาตามท่อโดยจะถูกต่อเข้าด้านหลังของโถปัสสาวะออกมาชำระล้าง ส่วนน้ำเสียจะไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งต่อไป  แบบระบบ sensor : เป็นระบบรังสีอินฟาเรดตรวจจับสัญญาณเมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการ และสามารถสั่งงานได้ผ่านแผงปุ่มกดบนชักโครก 

1.  โถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น

โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น หรือ สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชายแบบตั้งพื้นนั้น จะมีคุณลักษณะพิเศษตรงที่ตัวโถจะมีขนาดใหญ่ ส่วนมากจะพบเจอการติดตั้งโถชนิดนี้ในห้องน้ำสาธารณะมากกว่าในตัวบ้าน เนื่องจากจะใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก เหมาะสมกับบริเวณที่มีพื้นที่เยอะ และ โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นยังถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและทุกสรีระของเพศชายอีกด้วย

2.  โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง หรือ สุขภัณฑ์สำหรับผู้ชายแบบแขวนผนัง จะมีคุณลักษณะพิเศษตรงที่ตัวโถจะมีขนาดเล็ก มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ดีไซต์สวยงาม จึงนิยมใช้ติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย หรือ ห้องน้ำสาธารณะ กันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังนั้นยังมีระบบชำระล้างที่ต่างกันหลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้  

- โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง (ท่อน้ำเข้าด้านบน) โดยทั่วไปโถปัสสาวะรูปแบบนี้จะมีฟลัชวาวล์ต่อด้านบน เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิด น้ำเพื่อชำระล้าง

- โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง (ท่อน้ำเข้าด้านหลัง) โดยทั่วไปโถปัสสาวะรูปแบบนี้จะมีฟลัชวาวล์ต่อด้านหลัง เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิด น้ำเพื่อชำระล้าง โดยโถปัสสาวะชายแขวนผนัง ท่อน้ำเข้าด้านหลัง ยังสามารถแบ่งออกได้อีก 2 รูปแบบดังนี้

  •  แบบปุ่มกดน้ำ  : เมื่อเรากดปุ่มชำระล้าง ตัวควบคุมทางน้ำเข้า (ที่อยู่ด้านหลังกำแพง) จะปล่อยน้ำดีออกมาตามท่อโดยจะถูกต่อเข้าด้านหลังของโถปัสสาวะออกมาชำระล้าง ส่วนน้ำเสียจะไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งต่อไป 
  • แบบระบบ sensor : เป็นระบบรังสีอินฟาเรดตรวจจับสัญญาณเมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการ และสามารถสั่งงานได้ผ่านแผงปุ่มกดบนชักโครก