ยางชะลอความเร็ว ดูกราฟราคา

ยางชะลอความเร็ว เป็นวัสดุที่ใช้วางบนพื้นถนนที่รถผ่าน เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ โดยลักษณะเป็นยางลูกระนาด ตัวเนื้อยางเป็น ยางตัน โดยยางชะลอความเร็ว ผลิตจากยางคุณภาพดี หรือคุณภาพเกรด เอ ซึ่งสามารถ ทนสภาพอากาศ แดด ฝน มีความคงทนถาวร อายุการใช้งานนาน 

ยางชะลอความเร็ว ยังสามารถรับน้ำหนักได้ดี โดยข้อสำคัญของการเลือกใช้ยางชะลอความเร็ว คือ ตัวยางต้องไม่ยุบตัวจากน้ำหนักของรถยนต์ มีสองสี คือ สีดำ และสีเหลือง ซึ่งสีเหลืองจะสามารถสะท้อนแสงในยามค่ำคืน 

rubber,hump,ยางชะลอความเร็ว,คุณสมบัติยางชะลอความเร็ว