กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก โอฬาร ดูกราฟราคา

กระเบื้องลอนเล็ก และครอบกระเบื้องลอนเล็ก โอฬาร

กระเบืองลอนเล็ก ใช้สำหรับมุงหลังคามีลักษณะเป็นแผ่นลอนลูกฟูก มีผิวหน้าเรียบมุม ทุกมุมเป็นมุมฉาก ทำให้มุงหลังคาได้สนิท แนวกระเบื้องมีความตรง สม่ำเสมอ คุณสมบัติของกระเบื้องมีรางระบายน้ำได้ดี แม้กระทั่ง ฝนตกหนัก ไม่สามารถทำให้เกิดการรั่วซึมได้ น้ำหนักของกระเบื้อง เบาเหมาะในการติดตั้ง ใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่นเคลือบด้วย สีพิเศษ 3 ชั้น ทำให้เงางามตลอดอายุการใช้งาน 


ครอบกระเบื้องลอนเล็กโอฬาร


กระเบื้องลอนเล็ก และครอบกระเบื้องลอนเล็ก โอฬาร กระเบืองลอนเล็ก ใช้สำหรับมุงหลังคามีลักษณะเป็นแผ่นลอนลูกฟูก มีผิวหน้าเรียบมุม ทุกมุมเป็นมุมฉาก ทำให้มุงหลังคาได้สนิท แนวกระเบื้องมีความตรง สม่ำเสมอ คุณสมบัติของกระเบื้องมีรางระบายน้ำได้ดี แม้กระทั่ง ฝนตกหนัก ไม่สามารถทำให้เกิดการรั่วซึมได้ น้ำหนักของกระเบื้อง เบาเหมาะในการติดตั้ง ใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่นเคลือบด้วย สีพิเศษ 3 ชั้น ทำให้เงางามตลอดอายุการใช้งาน   ครอบกระเบื้องลอนเล็กโอฬาร กระเบื้องลอนเล็ก และครอบกระเบื้องลอนเล็ก โอฬาร กระเบืองลอนเล็ก ใช้สำหรับมุงหลังคามีลักษณะเป็นแผ่นลอนลูกฟูก มีผิวหน้าเรียบมุม ทุกมุมเป็นมุมฉาก ทำให้มุงหลังคาได้สนิท แนวกระเบื้องมีความตรง สม่ำเสมอ คุณสมบัติของกระเบื้องมีรางระบายน้ำได้ดี แม้กระทั่ง ฝนตกหนัก ไม่สามารถทำให้เกิดการรั่วซึมได้ น้ำหนักของกระเบื้อง เบาเหมาะในการติดตั้ง ใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่นเคลือบด้วย สีพิเศษ 3 ชั้น ทำให้เงางามตลอดอายุการใช้งาน   ครอบกระเบื้องลอนเล็กโอฬาร 


เทคนิคการมุงกระเบื้องหลังคา

การติดหลังคา ตราโอฬาร ร่นลอนเล็ก ต้องตัดมุมกระเบื้องลอนเล็ก และมุงแบบไม่สลับแผ่น 

เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันสนิท ทำให้หลังคาดูสวยงาม และขจัดปัญหาการรั่วซึมตามผังการตัดมุมกระเบื้องลอนเล็ก


เทคนิคการมุงกระเบื้องหลังคา การติดหลังคา ตราโอฬาร ร่นลอนเล็ก ต้องตัดมุมกระเบื้องลอนคู่ และมุงแบบไม่สลับแผ่น  เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันสนิท ทำให้หลังคาดูสวยงาม และขจัดปัญหาการรั่วซึมตามผังการตัดมุมกระเบื้องลอนเล็ก 


  1. ก่อนการมุงกระเบื้องทุกครั้ง จะต้องตัดมุมออกด้วยเลื่อยหรือเครื่องตัดกระเบื้องลอนเล็ก โดนตัดด้านกว้างที่มีขนาด 50 ซม. ออก 5 ซม. และ ด้านยาวที่มีขนาด 120 หรือ 150 ซม. ออก 15-20 ซม. แล้วแต่การซ้อนทับ
  2. วัดการลาดเอียงของหลังคาให้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
  3. ระยะการซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละแผ่นจะต้องไม่น้อยกว่า 15 ซม. และไม่เกิน 20 ซม.
  4. การมุงหลังคา จะต้องมุงเป็นแถวแนวตั้งขึ้นไป โดยเริ่มจากชายคาด้านล่างเรียงเป็นแถวขึ้นไปให้ถึงสันหลังคาแล้วจึงเริ่มแถวต่อไปให้เป็นแนวตั้งขนานกันเรื่อยไป
  5. การมุงกระเบื้องทำได้ 2 วิธี คือ จากซ้ายไปขวา และ จากขวาไปซ้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางของลมฝนในแต่ละสถานที่ เช่น หากฝนสาดทางด้านซ้ายก็ให้เริ่มมุงจากขวาไปซ้ายเพื่อป้องกันฝนซึม
  6. หัวตะปูเกลียวหรือน๊อตสลักเกลียวนั้น อย่าขันให้แน่นจนเกินไป เมื่อขันน๊อตเสร็จให้ใช้ประแจคลายน๊อตออก 1/2-1 รอบเสมอ เพื่อป้องกันการแตกร้าว
  7. การใช้ครอบชนิดปรับมุม 10,15 และ 20 องศา ต้องตัดมุมครอบเช่นเดียวกับกระเบื้องมุงหลังคา


เทคนิคการคำนวณกระเบื้องลอนเล็ก


เทคนิคการคำนวณกระเบื้องลอนเล็ก