กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ครอบหลังคาลอนคู่ โอฬาร ดูกราฟราคา

กระเบื้องลอนคู่ และครอบกระเบื้องลอนคู่ โอฬาร

กระเบืองลอนคู่ ตราลูกโลก มีลักษณะเป็นลอนห่าง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการระบายน้ำได้ดี กระเบื้องมีน้ำหนักเบา เหมาะในการติดตั้งใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่น เคลือบด้วยสีพิเศษ 3 ชั้น ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้สีสวยสดและเงางาม ไม่มีมลภาวะต่อธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน


ครอบกระเบื้องลอนคู่โอฬาร


กระเบื้องลอนคู่ และครอบกระเบื้องลอนคู่ โอฬาร กระเบืองลอนคู่ ตราลูกโลก มีลักษณะเป็นลอนห่าง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการระบายน้ำได้ดี กระเบื้องมีน้ำหนักเบา เหมาะในการติดตั้งใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่น เคลือบด้วยสีพิเศษ 3 ชั้น ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้สีสวยสดและเงางาม ไม่มีมลภาวะต่อธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน  ครอบกระเบื้องลอนคู่โอฬาร 


กระเบื้องลอนคู่ และครอบกระเบื้องลอนคู่ โอฬาร กระเบืองลอนคู่ ตราลูกโลก มีลักษณะเป็นลอนห่าง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการระบายน้ำได้ดี กระเบื้องมีน้ำหนักเบา เหมาะในการติดตั้งใช้งานง่าย กระเบื้องสีทุกแผ่น เคลือบด้วยสีพิเศษ 3 ชั้น ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้สีสวยสดและเงางาม ไม่มีมลภาวะต่อธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน  ครอบกระเบื้องลอนคู่โอฬาร 


เทคนิคการมุงกระเบื้องหลังคา

การติดหลังคา ตราโอฬาร ร่นลอนคู่ ต้องตัดมุมกระเบื้องลอนคู่ และมุงแบบไม่สลับแผ่น 

เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันสนิท ทำให้หลังคาดูสวยงาม และขจัดปัญหาการรั่วซึมตามผังการตัดมุมกระเบื้องลอนคู่


เทคนิคการมุงกระเบื้องหลังคา การติดหลังคา ตราโอฬาร ร่นลอนคู่ ต้องตัดมุมกระเบื้องลอนคู่ และมุงแบบไม่สลับแผ่น  เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันสนิท ทำให้หลังคาดูสวยงาม และขจัดปัญหาการรั่วซึมตามผังการตัดมุมกระเบื้องลอนคู่ 
  1. ก่อนการมุงกระเบื้องทุกครั้ง จะต้องตัดมุมออกด้วยเลื่อยหรือเครื่องตัดกระเบื้องลอนคู่ โดนตัดด้านกว้างที่มีขนาด 50 ซม. ออก 5 ซม. และ ด้านยาวที่มีขนาด 120 หรือ 150 ซม. ออก 15-20 ซม. แล้วแต่การซ้อนทับ
  2. วัดการลาดเอียงของหลังคาให้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
  3. ระยะการซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละแผ่นจะต้องไม่น้อยกว่า 15 ซม. และไม่เกิน 20 ซม.
  4. การมุงหลังคา จะต้องมุงเป็นแถวแนวตั้งขึ้นไป โดยเริ่มจากชายคาด้านล่างเรียงเป็นแถวขึ้นไปให้ถึงสันหลังคาแล้วจึงเริ่มแถวต่อไปให้เป็นแนวตั้งขนานกันเรื่อยไป
  5. การมุงกระเบื้องทำได้ 2 วิธี คือ จากซ้ายไปขวา และ จากขวาไปซ้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางของลมฝนในแต่ละสถานที่ เช่น หากฝนสาดทางด้านซ้ายก็ให้เริ่มมุงจากขวาไปซ้ายเพื่อป้องกันฝนซึม
  6. หัวตะปูเกลียวหรือน๊อตสลักเกลียวนั้น อย่าขันให้แน่นจนเกินไป เมื่อขันน๊อตเสร็จให้ใช้ประแจคลายน๊อตออก 1/2-1 รอบเสมอ เพื่อป้องกันการแตกร้าว
  7. การใช้ครอบชนิดปรับมุม 10,15 และ 20 องศา ต้องตัดมุมครอบเช่นเดียวกับกระเบื้องมุงหลังคา


เทคนิคการคำนวณกระเบื้องลอนคู่


ตารางคำรวณกระเบื้อง,ตารางคำรวณกระเบื้องลอนคู่,ตารางคำรวณกระเบื้องลอนคู่โอฬาร