กระเบื้องโค้งเชลล์ กระเบื้องโค้งเอสโซ่ กระเบื้องบานเกล็ด โอฬาร Oran