กระเบื้อง แป้นเกล็ด Shera Shake เฌอร่า ราคาถูก ยกเลิกผลิต