หลังคาลอนคลื่น แม็กม่า ยกเลิกผลิต ดูกราฟราคา

หลังคาห้าห่วง แม็กม่า ราคาพิเศษ เป็นหลังคาที่ สะท้อนรสนิยมด้วยเอกลักษณ์แห่งลอนคลื่น ให้ความรู้สึกนุ่มนวลผ่อนคลายจากลอนคลื่นจัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยสร้างสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนให้กับอาคารได้เป็นอย่างดีด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลและสีสันที่มีให้เลือกหลากหลายให้หลังคาห้าห่วงแม็กม่าสามารถตอบสนองจินตนาการของการออกแบบได้อย่างอิสระเหมาะกับอาคารทุกรูปแบบ  


แม็กม่า,แม๊กม่า,ราคาถูก,แม๊กม่า,แม็คม่า


โลโก้ แม็กม่า

ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ผ่อนคลาย จากลอนคลื่น จัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยสร้างสุทรียภาพแห่งการพักผ่อนให้กับอาคารได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และสีสันที่มีให้เลือกหลากหลาย ทำให้หลังคาสามารถตอบสนองจินตนาการได้ทุกรูปแบบ

ข้อควรระวัง สำหรับกระเบื้อง แม็คม่า ราคาถูก

ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต สีของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากรอบการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จึงควรสั่งซื้อให้พอกับจำนวนที่ใช้จริง และเผื่อสำรองกรณีเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อให้ได้เฉดสีของหลังคาที่ใกล้เคียงที่สุด

การติดตั้ง กระเบื้อง แม็กม่า ราคาถูก

ขนาดแปที่แนะนำ สำหรับ กระเบื้องแม็กม่า ราคาถูก

แปขนาด 62x25 มม. หนา 0.55มม. ระยะแป 32-34 ซม. ระยะห่างจันทัน 1 ม.

การเตรียมโครงสร้างหลังคา สำหรับ กระเบื้องแม็กม่า ราคาถูก

เตรียมระยะห่างระหว่างเชิงชาย แปแถวแรก ระยะ 29 ซม. ระยะความยาวที่เหลือ เฉลี่ยให้เท่ากัน 32-34 ซม. 

การเลือกใช้สกรู สำหรับ กระเบื้องแม็กม่า ราคาถูก

เลือกใช้สกรูเกลียวปลายสว่าน สำหรับยึดแป ตำแหน่งสกรูให้ยึดบริเวณปีกด้านบน-ล่าง ของแป และทุกช่วงห่างของจันทัน 

การต่อทาบแป สำหรับ กระเบื้องแม็กม่า ราคาถูก

ต่อทาบหลังจันทัน ระยะทาบ 5 ซม. ยึดสกรูเกลียวปลายสว่าน 2 ตัว