กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ดูร่า

กระเบื้องหลังคา คอนกรีต ดูร่า

ทนทาน ด้วยเทคนิคการเคลือบสีที่ล้ำสมัย แบบ Intense Coating ขณะที่กระเบื้องเปียก (Wet on Wet) ให้สีหนาพิเศษ ติดทนนาน ผสานซึมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง 


กระเบื้องหลังคาคอนกรีตดูร่า,ดูร่า,ระบบครอบ 


`