หลังคา

หลังคา อุปกรณ์เกี่ยวกับหลังคา

แหล่งรวม วัสดุ กระเบื้องหลังคา กระเบื้อง มุงหลังคา ที่ครบที่สุดในประเทศไทย โดยกระเบื้อง มุงหลังคา มีการผลิตมาจากโรงงานหลักๆของประเทศ แต่ละรุ่น แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่ก็มี หลากหลายรุ่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน และต่างกันเพียง สี และความหนา ของตัวแผ่นเท่านั้น อุปกรณ์หลังคา ราคาพิเศษ

สถานการณ์ COVID-19 ที่กระทบราคา กระเบื้องหลังคา

อุปกรณ์หลังคาเป็นอุปกรณ์จำเป็น ซึ่งถ้าการก่อสร้างดำเนินต่อไปแล้ว มักจะจำเป็นที่จะต้องใช้กระเบื้องหลังคาก่อนหน้าฝน และหลายที่ที่ใช้กระเบื้องหลังคา เป็นที่อยู่ชานเมือง หรือต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้ ราคา กระเบื้อง หลังคา ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีการหันมาใช้รุ่นที่ถูกลงเยอะขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้จ่าย 


SCG เอสซีจี

ห้าห่วง

ตราเพชร

ทีพีไอ TPI

CMR (ceramic metal roof)

LegendLifeTiles เลเจนท์ไลฟ์ไทล์

CREATON เครตัน

กระเบื้องโอฬาร

หลังคาเบา ออนดูลีน

ดูร่าวัน DURA One

อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา