เสาไฟถนน โคมไฟถนน กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ มอก. งานทางหลวง ทางหลวงชนบท ราคาถูก ดูกราฟราคา

เสาไฟฟ้า ชนิดกิ่ง

เสาไฟฟ้าชนิดกิ่ง มีทั้งแบบกิ่งเดี่ยว Single Bracket และแบบกิ่งคู่ Double Brackets โดยเสาไฟเหล่านี้ เหมาะกับการใช้งานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันคือ ขนาดความสูง 9 ม. โดยความสูง 9 ม. ประกอบไปด้วย ขนาดเสา 7.7 ม. และขนาดความสูงกิ่ง 1.3 ม. รวมกันเป็น 9.0 ม. 

เสาไฟ,เสาไฟกิ่งเดี่ยว,เสาไฟกิ่งคู่,เสาไฟกิ่งเดี่ยวกิ่งคู่,ราคาถูก,เสาไฟฟ้า,เสาเหล็ก, 

การเลือกใช้ เสาไฟฟ้า ชุบกัลวาไนซ์ ประเภทต่างๆ

การเลือกใช้เสาไฟฟ้า สามารถเลือกได้หลากหลาย ดังต่อไปนี้

เสาไฟฟ้า,เสาไฟ,เสา,เสาเหล็ก,เสากรมทาง,เสาไฟฟ้างานกรมทาง 

เสาไฟ กิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ 

เสาไฟฟ้า กิ่งเดี่ยว เสากิ่งคู่ เป็นเสาที่เหมาะกับงานติดตั้งงาน ทั้งกรมทางหลวง ใช้แบบฟิวส์ กรมทางหลวงชนบท ใช้แบบ เบรกเกอร์ 2P10A

เสาไฟ,กิ่งเดี่ยว,กิ่งคู่,เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว,เสาไฟฟ้า