ท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย สีฟ้า ราคาถูก

ท่อน้ำไทย เป็นท่อและอุปกรณ์พีวีซีแข็ง ท่อน้ำไทย ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ High Corrosion Resistance ทนทานต่อสารเคมีเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกรด หรือ ด่าง เกลือ


ท่อน้ำไทย,ราคาถูก,ท่อน้ำไทย,ท่อน้ำไทย,พีวีซีท่อน้ำไทย,สีฟ้า 


  • ไม่เป็นสนิม หรือเกิดการผุกร่อน
  • ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
  • ทนแดด ทนฝน และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
  • ต่อต้านแบคทีเรีย เชื้อราต่างๆ โดยเฉพาะการฝังตัวอยู่ในดิน ได้อย่างปลอดภัย จึงมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 50 ปี
  • น้ำหนักเบา
  • ท่อประปา ท่อน้ำไทย มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อที่ทำจากวัสดุประเภทอื่น น้ำหนักเพียง 1/6 เท่าของท่อเหล็ก 1/5 เท่าของเหล็กหล่อ และ 2/3 เท่าของซีเมนต์ใยหิน สะดวกในการติดตั้ง


ท่อ PVC สีฟ้า Blue PVC Pipes ท่อประปา ท่อน้ำ Water Supply Pipes