หางปลา TLUG

หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-เปลือย
"R TYPE" NON-INSULATED RING TERMINALS 


`