หางปลา สายไฟ ดูกราฟราคา

 หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-เปลือย
"R TYPE" NON-INSULATED RING TERMINALS