สายไฟ Yazaki ยาซากิ

วิธีเลือกซื้อสายไฟ สำหรับไฟฟ้า บ้านพักอาศัยสายไฟฟ้า (Cable wire) 

สิ่งสำคัญ สำหรับการเลือกซื้อสายไฟฟ้าเพื่อ มาติดตั้งในอาคารทั่วไปนั้น อาจจะทําให้ได้สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็น สําหรับการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือมีขนาดเล็กจนไม่สามารถทนกระแสที่มี มากกว่าความสามารถของสายไฟฟ้านั้นจะรับได้ และสำคัญคือ อาจจะเกิดความร้อนขึ้นที่สายไฟฟ้าจนทําให้ ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นนั้นละลายออก จากนั้นสายทองแดงหรืออลูมิเนียมจะเกิดการลัดวงจรเมื่อ สัมผัสโดนกัน และเกิดประกายไฟ ในที่สุด

สายไฟแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

สายไฟฟ้า VAF

สายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ (ไฟตามบ้านเรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2เส้น หรือ 3 เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 2 ชั้น 

การใช้งาน เหมาะสําหรับการติดตั้งภายในอาคาร เท่านั้น ไม่ควรนําสาย VAF ไปติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน เด็ดขาด เพราะฉนวนที่หุ้มสายไฟ VAF นี้ ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดยท่อ ไปที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้านตวยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย 

สายไฟฟ้า THW

สายไฟฟ้า THW เป็นสายฟ้าที่ ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์ (แล้วแต่ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1 ชั้น และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตั้งตองรอยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกที่หนึ่งเพื่อป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอนกรีต หรือเดินบนฝ้าเพดาน 

สาย THW นี้ไม่แนะนําให้ติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดิน หรือที่ที่มีโอกาสโดนให้สายสัมผัสกับดิน หรืออากาศโดยตรง การติดตั้งจะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น 

สายไฟฟ้า VCT 

สายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่ สามารถฝังใต้ดิน หรือติดตั้งนอกอาคารได้ เช่นใช้สําหรับสายโคมไฟฟ้าในสวนหน้าบ้าน หรือสายไฟฟ้าที่ จ่ายไปยังปั้มน้ำรดน้ำต้นไม้ก็สามารถทําได้ เช่นกันเป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2ชั้น และฉนวนชั้นนอก เป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศ แรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง 750โวลต์ 

`