สายไฟ Fuhrer ฟุลเลอร์

วิธีเลือกซื้อสายไฟ สำหรับไฟฟ้า บ้านพักอาศัยสายไฟฟ้า (Cable wire) 

สิ่งสำคัญ สำหรับการเลือกซื้อสายไฟฟ้าเพื่อ มาติดตั้งในอาคารทั่วไปนั้น อาจจะทําให้ได้สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็น สําหรับการส่งกระแสไฟฟ้าเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือมีขนาดเล็กจนไม่สามารถทนกระแสที่มี มากกว่าความสามารถของสายไฟฟ้านั้นจะรับได้ และสำคัญคือ อาจจะเกิดความร้อนขึ้นที่สายไฟฟ้าจนทําให้ ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นนั้นละลายออก จากนั้นสายทองแดงหรืออลูมิเนียมจะเกิดการลัดวงจรเมื่อ สัมผัสโดนกัน และเกิดประกายไฟ ในที่สุดสายไฟแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

สายไฟฟ้า VAF

สายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์ (ไฟตามบ้านเรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2เส้น หรือ 3 เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 2 ชั้น  สายข้างในเป็นสายแข็ง ดัดโค้งยาก  การใช้งาน เหมาะสําหรับการติดตั้งภายในอาคาร เท่านั้น ไม่ควรนําสาย VAF ไปติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน เด็ดขาด เพราะฉนวนที่หุ้มสายไฟ VAF นี้ ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดยท่อ ไปที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้านตวยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย 

สายไฟฟ้า THW

สายไฟฟ้า THW เป็นสายฟ้าที่ ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์ (แล้วแต่ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1 ชั้น สายข้างในเป็นสายแข็ง ดัดโค้งยาก และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตั้งตองรอยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกที่หนึ่งเพื่อป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอนกรีต หรือเดินบนฝ้าเพดาน สาย THW นี้ไม่แนะนําให้ติดตั้งนอกอาคารหรือฝังใต้ดิน หรือที่ที่มีโอกาสโดนให้สายสัมผัสกับดิน หรืออากาศโดยตรง การติดตั้งจะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น 

สายไฟฟ้า VCT 

สายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่ สามารถฝังใต้ดิน คุณสมบัติคือเป็นสายนิ่ม ตัวนำทองแดง ดัดโค้งงอได้ หรือติดตั้งนอกอาคารได้ เช่นใช้สําหรับสายโคมไฟฟ้าในสวนหน้าบ้าน หรือสายไฟฟ้าที่ จ่ายไปยังปั้มน้ำรดน้ำต้นไม้ก็สามารถทําได้ เช่นกันเป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2ชั้น และฉนวนชั้นนอก เป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศ แรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง 750โวลต์  

ประเภทสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้ามีหลากหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็น ตัวนำทองแดง และตัวนำอะลูมิเนียมแต่ละชนิดยังแบ่งได้เป็นหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่ กับประเภทการใช้งานของลูกค้า ยกตัวอย่างสายตัวนำทองแดงหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซีและมีลักษณะสายที่แข็งโค้งงอได้ยาก ได้แก่สาย THW VAF VAF-GRD NYY NYY-GRD 0.6/1KV-CV สายตัวนำทองแดงที่มีลักษณะนิ่มโค้งงอได้ง่าย ได้แก่สาย VCT VCT-GRD VSF AV VFF VKF ส่วนสายตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีีซีและมีลักษณะสายที่แข็งโค้งงอได้ยากเช่นกัน ได้แก่สาย THW-A THWA-C NAY SAC25-35KV ในแต่ละประเภทยังแบ่งเป็นขนาดต่างๆซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น มีหลายข้อด้วยกันที่ต้องพิจารณา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อกำหนดที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายไฟฟ้า ได้แก่ พิกัดแรงดัน( Voltage Rating),พิกัดกระแส( Current Rating ), แรงดันตก( Voltage Drop ), สายควบ( Multiple Conductors )  ท่านสามารถหาข้อมูลในสเปคสายไฟฟ้าแต่ละชนิดได้ในหน้าเว็บของเรา 

`