ท่อเหล็กร้อยสายไฟชุบซิงค์ มาตรฐานมอก. ราคาถูกที่สุด ดูกราฟราคา

 ท่อสายไฟชุบซิงค์ แปซิฟิก 

📷

ท่อ EMT IMC RSC ต่างกันอย่างไร

ท่อ EMT Electrical Metallic Tubing by Pacific

ท่อโลหะร้อยสายไฟ EMT หรือ ท่อชุบซิงค์ EMT คือ ท่อที่มีลักษณะบาง ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบ ด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้านไม่สามารถทำเกลียวได้ มาตรฐานกำหนด ท่อ EMT ใช้เดินลอยในอากาศ หรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดิน หรือฝังในพื้นคอนกรีต ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูง หรือบริเวณ ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ

ท่อ IMC Intermediate Metal Conduit

ท่อ IMC Intermediate Metal Conduit มันคือ ท่อที่มีลักษณะหนาปานกลาง Intermediat Metal Conduit นี้ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว มีความหนากว่าท่อ EMT ปลายท่อทำเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีส้ม หรือสีเฉดแดง ระบุชนิดและขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ IMCท่อ IMC ใช้เดินนอกอาคาร หรือฝังในผนัง-พื้นคอนกรีตได้

ท่อ RSC Rigid Steel Conduit

ท่อชุบซิงค์ RSC Rigid Steel Conduit คือ ท่อที่มีลักษณะหนาที่สุดในบรรดาท่อทั้ง 3 รุ่น ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายใน ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ แต่ผิวจะด้านกว่าและหนากว่าท่อ EMT และ IMC ปลายท่อทำเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีดำท่อ RSC ท่อแบบหนา มักใช้เดินสายไฟนอก อาคาร เพราะตัวท่อมีความคงทนแข็งแรง และความหนาของท่อ และสามารถใช้ฝังในผนัง-พื้นคอนกรีตได้ดี   สรุปความแตกต่างของ ท่อ EMT IMC และ RSC 


ท่อ EMT IMC RSC ต่างกันอย่างไร ท่อ EMT vs IMC