ข้อต่อ เครื่องมือเชื่อม ท่อ PB ระบบเชื่อมสอด (ต้องใช้เครื่องให้ความร้อน)