ท่อนีโอเดรน Neodrain ท่อระบายน้ำ และข้อต่อ ดูกราฟราคา

ท่อนีโอเดรน ท่อระบายน้ำ ใต้ดิน และข้อต่อท่อนีโอเดรน OneStockHome 


ท่อนีโอเดรน เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดิน ที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน ความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่อกรด ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรู เป็นส่วนที่รับน้ำได้มากเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและไม่กิดการอุดตันง่าย


การติดตั้ง วิธีการใช้งานท่อ นีโอเดรน 


คุณสมบัติ


ระบายน้ำได้รวดเร็ว Fast Drainage 

ท่อนีโอเดรน มีพื้นที่ ที่มีรูรับน้ำได้ถึง 70% และส่วนทึบ 30% จึงสามารถระบายน้ำได้มากและรวดเร็ว 

neodrain pipe has a rate of aperture part and a rate of solid part of 70% and 30% respectively, that makes it drain effectively


โครงสร้างท่อแข็งแรง Robust Structure

ท่อนีโอเดรน สามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง External High Loading Resistance เพราะออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียว พันรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดจากภายนอก External Load ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8 เปอร์เซนต์ 

neodrain pipe is reinforced with hollow strand ribs. Therefore, it highly resists to external load-over 10 ton per sq.m. with the strain less than 8%


น้ำหนักเบา Light Weight

ท่อนีโอเดรน มีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว 

neodrain pipe is lighter than various plastic pipes. This brings about fast and convenient transportation 


อายุการใช้งานยาวนาน Long Service Life

ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด ด่างได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงถึง -40 ถึง 60 องศาเซลเซียส

neodrain pipe has excellent resistance against acid, and alkali. No degradation takes place by chemical substances or soil bacteria


ติดตั้งง่าย Easy Installation 

ท่อนีโอเดรน สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัด หรือหมุนเกลียว ท่อกับข้อต่อ เข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้งอีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

The method of joining neodrain pipe is very simple - just do pressin and turning to join, thus resulting in the convenient and low cost installation.

ประเภทของงานที่เหมาะสม

  • งานสนามบิน
  • งานสนามกีฬา
  • งานถนน
  • งานคันดิน
  • งานจัดสวน
  • งานสนามกอล์ฟ
  • งานบำบัดน้ำเสีย

ประโยชน์ของการใช้งาน Purpose of using neodrain Pipe

  • ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน Drying up to ground surface
  • ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน Preventing the ground from softening
  • ใช้ในการระบายน้ำใต้ผิวดิน Stabilizing the structure by means of lowering the ground water level