เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน โรงงานคลองสามวา กทม. ราคาถูก ราคาโรงงาน ดูกราฟราคา

 

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน สินธุ

        ส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคาร ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหลังจากฐานราก แล้วถ่ายลงสู่ดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวจากดินกับเสาเข็ม และแรงต้านที่ปลายเข็มจากดินแข็งด้านล่างสุด 

       - การผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมแรงสี่เหลี่ยมตัน สามารถใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 350 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร 

       - เหล็กเสริมตามยาว เหล็กที่ใช้เป็นลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก           
      - เหล็กลูกตั้ง ใช้เหล็ก Structural Grade มีกำลังของจุดยืดหยุ่นไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.  

 

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน สินธุ เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน สินธุ มอก