เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ เสาเข็มตัวไอ ราคาถูก

เสาเข็มตัวไอ เป็นส่วนประกอบที่อยู่ใต้สุดของอาคาร เสาเข็มตัวไอ มีความยาวหลายระดับ ตามขนาดที่สั่งผลิต เสาเข็มไอ ที่นิยมก็ได้แก่ เข็ม ไอ15 ไอ18 ไอ22 


เสาเข็มตัวไอ,เข็มตัวไอ,เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ,ราคาถูก


`