เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เป็นเสาเข็มแบบอัดแรง ที่มีรูกลวงอยู่ตรงกลาง โดยลักษณะพิเศษของเสาเข็ม คือ รูกลวงตรงกลางจะมีขนาดไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งกว้าง ด้านหนึ่งของ เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง จะมีรูแคบ การใช้งาน คือการใช้ด้านรูกว้าง ตอกลงพื้นดิน

เสาเข็มหกเหลี่ยม,หกเหลี่ยมกลวง,เสาหกเหลี่ยมกลวง,ราคาถูก,เสาเข็ม,คอนกรีต,เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง