เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาเข็มตอก)

เสาเข็มสปันไมโครไพล์

เสาเข็มตัวไอ คอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มสี่เหลี่ยม คอนกรีตอัดแรง