สีTOA สีทีโอเอ สีรองพื้นปูนเก่า สีรองพื้นปูนใหม่ สีรองพื้นไม้ คอนกรีต สีรองพื้นอเนกประสงค์ สีรองพื้น Epoxy ราคาถูก ดูกราฟราคา

 

สี TOA สีทีโอเอ สีรองพื้น : สีTOA สีรองพื้นปูนใหม่ สีรองพื้นปูนเก่า สีรองพื้น ตัวช่วยสำหรับการทาสีบ้าน ที่สวยงาม

ใช้เป็นสีรองพื้นปูนใหม่และรองพื้นปูนเก่า TOA เช่น สีรองพื้นผิวปูน พื้นผิวไม้ พื้นผิวเหล็ก

TOA SuperShield / TOA DuraClean / TOA Aqua Gloss / TOA 7 in 1 / TOA 4 Seasons / TOA ExtraShield / TOA Hydro Quick Primer / TOA Shield-1 / TOA SuperTech / TOA SuperMatex

สีทาอาคารมีหลายสูตร สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่  สูตรน้ำ / สูตรน้ำมัน / สูตรกันด่าง / ไพรเมอร์


1) พื้นผิวปูน : สีรองพื้นปูน ทั้งสีรองพื้นปูนใหม่ และ สีรองพื้นเก่า

    สีรองพื้นปูนใหม่ : ปรับสภาพผิวปูนใหม่ ป้องกันรอยด่างบนสีทับหน้าที่เกิดจากการชื้นของผนังปูน

    สีรองพื้นเก่า : เคลือบผนังปูนเก่าที่อาจเสื่อมสภาพหรือหลุดลอกให้กลับมีสภาพดี

2) พื้นผิวไม้ : สีรองฟื้นไม้ ทาเคลือบพื้นไม้ ป้องกันยางไม้และรักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกทำปฏิกิริยา 

3) พื้นผิวเหล็ก : สีรองพื้นกันสนิม สำหรับทาเคลือบพื้นผิวเหล็ก เพื่อทำให้สีทับหน้าให้สวยเรียบติดทนนาน


กลุ่มสี TOA พรีเมียมคุณภาพสูงสุด

+ ซุปเปอร์ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

+ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ

+ ซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส สีรองพื้นสูตรน้ำ

+ TOA 7 in 1 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

+ TOA 7 in 1 น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ

+ TOA 7 in 1 สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน

+ TOA เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

+ TOA ไฮโดร ควิก ไพรเมอร์

+ TOA ExtraWet ไพรเมอร์

กลุ่มสี TOA พรีเมียมคุณภาพสูง

+ TOA Quick ไพรเมอร์

+ TOA ซิลด์ วัน นาโน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

+ TOA Contact Primer น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า

+ TOA Insulator Primer

กลุ่มสี TOA พรีเมียมคุณภาพมาตรฐาน

+ โฟร์ซีซั่นส์ 5 in 1 สีรองพื้นปูนใหม่

+ โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

+ โฟร์ซีซั่นส์ ซุปเปอร์ ไพรเมอร์ น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า

+ โฟร์ซีซั่นส์  Quick Primer

+ ซุปเปอร์เทค พลัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน

+ ซุปเปอร์เทค สีรองพื้นปูนเก่า สำหรับภายนอกและภายใน

+ ซุปเปอร์เมเทค สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน

+ ซุปเปอร์เมเทค สีรองพื้นปูนเก่า สำหรับภายนอกและภายใน

+ เอ็กซ์ตร้าโค้ท สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน

กลุ่มสี TOA กลุ่มอีโคโนมี

+ เป็ดหงส์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทาภายนอกและภายใน

+ เป็ดหงส์ น้ำยารองพื้นปูนเก่าสำหรับ ทาภายนอกและภายใน