TOA ทีโอเอ สีทาพื้น Epoxy สีทาถนนคอนกรีต ยางมะตอย สีจราจร สีทาสนามกีฬา เลนจักรยาน ราคาถูก ดูกราฟราคา

TOA สีทาพื้น Epoxy 

สีทาถนนคอนกรีต สียางมะตอย TOA สีทาสนามกีฬา พื้นโรงงาน โกดังพื้นศูนย์บริการรถบนต์ โรง ซ่อม ลานจอดรถ อากาศยาน 

คุณสมบัติของสีทาพื้นEpoxy 

- ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นที่ให้ออกแบบสำหรับงานพื้น อุตสาหกรรมต่างๆ 

- เหมาะกับการทาในอาคารปิดและมีความเย็น ไม่ควรทาภายนอกนอกอาคารที่มีความร้อนหรือแดดส่อง