ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย ลูกกลิ้งสร้างลาย ดูกราฟราคา

ลูกกลิ้งสร้างลาย ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย


ลูกกลิ้งสร้างลาย ลูกกลิ้งลาย ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย ลูกกลิ้งเพ้นท์ลาย 

เทคนิคการใช้ลูกกลิ้งสร้างลาย 

  •  ก่อนสร้างลวดลายบนผนังจริง ควรทดลองทำบนแผ่นไม้หรือกระดาษแข็งก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจในโทนสีและความสม่ำเสมอของลาย 
  •  การสร้างลวดลายบนผนังสามารถเลือกทำได้จากวัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายใกล้ตัวเช่น ถุงพลาสติก เศษผ้า ฯลฯ แต่ถ้าต้องการความสะดวกและมั่นใจก็เลือกใช้ลูกกลิ้งสร้างลวดลายสำเร็จที่วางขายตามท้องตลาด สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้างลวดลายคือการเลือกใช้สีให้เหมาะกับการใช้งาน ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และสีที่เหมาะกับการใช้งานควรมีคุณสมบัติแห้งช้ากว่าสีน้ำปกติทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขลวดลายตามที่ต้องการได้จนกว่าจะพอใจ และไม่ทำให้ลักษณะโดยรวมของเนื้อสีเปลี่ยนแปลง และซ่อมแซมยาก

การเลือกสีที่เหมาะกับการใช้ลูกกลิ้งสร้างลาย

สีที่เหมาะกับการใช้งาน : สีน้ำอะคิลิค และสีทาบ้านทั่วไป

สีที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน : สีน้ำมัน สีสร้างลาย หรือสีเฉพาะ