อุปกรณ์สำหรับแพ็คและขนย้ายสินค้า

ถุงบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุกันกระแทก

วัสดุสำหรับงานหีบห่อสินค้า

ฟิล์มยืด ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มกันรอย

เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องพันพาเลท

อุปกรณ์สำหรับการขนย้ายสินค้า