เมทัลชีท บลูสโคป ซีมเลส Seamless S2

หลังคาเหล็ก ซีมเลส ( Seamless Roof ) รุ่น S2


seamless,หลังคาเหล็ก,ซีมเลส,s2,เอส2,หลังคาเหล็ก s2,


เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากอเมริกาในระบบ คลิปล๊อคได้รับการรับรองการต้าน แรงลมพายุจากอเมริกา สันลอนสูง ถึง 4.5 เซนติเมตรจึงหมดปัญหาน้ำ เข้าระหว่างรอยต่อระหว่างแผ่น และ น้ำรั่วซึมจากสกรูจับยึด สามารถทำ มุมลาดเอียงได้ต่ำสุดแค่ 3 องศา สามารถประยุกต์ใช้ทำเป็นผนังของ ตัวอาคารได้
- เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
- ใช้คลิปล๊อคในการติดตั้ง จึงหมดปัญหาจาก การติดตั้งวิธีเดิม(เจาะสกรูไม่ตรงกับ โครงเหล็ก)
- หมดปัญหาน้ำรั่วซึมจากสกรูหมดสภาพ
- สันลอนสูง 4.5 เซนติเมตร ทำให้น้ำไม่ซึม จากรอยต่อระหว่างแผ่น
- ด้วยรูปแบบสันลอนแบบปิดสนิทจึงทำให้ นกไม่สามารถเข้ามาทำลังใต้หลังคาได้
- ดีไซน์ทันสมัยจากอเมริกา
- ระบบคลิปล๊อคได้รับการรับรองเรื่องการ ต้านลมจากอเมริกา
- สามารถถอดเก็บได้โดยแผ่นหลังคาไม่เสียหาย


seamless,หลังคา,ซีมเลส,s2,


รายละเอียด เมทัลชีท ซีมเลส Seamless Roof รุ่น S2

- แผ่น บลูสโคป (Bluescope) หนา 0.40 มิลลิเมตร
- หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร
- สันลอนตั้งตรงสูง 2 นิ้ว
- ติดตั้งระบบ คลิปล๊อค