เมทัลชีท บลูสโคป ซีมเลส Seamless S1

หลังคาเหล็ก ซีมเลส ( Seamless Roof ) รุ่น S1 


seamless,หลังคา,ซีมเลส,ซีมเหลท,ราคาถูก,หลังคาเหล็กซีมเลส,s1,seam less,ซีมเหลส


เป็นเทคโนโลยีจากอเมริกา จึงเป็นที่ยอมรับ อย่างมากในต่างประเทศ โดยวิธีการติดตั้ง จะเป็นการเจาะยึด มีสกรูจากด้านขวาสุด ของแผ่น แล้วนำหลังคาเหล็กแผ่นใหม่ซ้อน ทับในระบบล๊อคกับตัวแผ่นเก่า (ส่วนที่เจาะ ยึดสกรูลงไป) จึงทำให้ไม่เห็นสกรูเวลาที่ติด ตั้งเสร็จทำให้น้ำไม่รั่ว 100% สันลอยสูง 1 นิ้ว ลักษณะของสันลอนตั้งตรง ทำให้น้ำไม่ซึม เข้าข้างแผ่นบริเวณที่ซ้อนทับกัน


seamless,roof,หลังคาซีมเลส,s1,วิธีติดตั้ง,เมทัลชีทไร้สกรู


รายละเอียด หลังคาเหล็ก ซีมเลส Seamless Roof รุ่น S1

- แผ่นบลูสโคป (Bluescope) หนา 0.40 มิลลิเมตร
- หน้ากว้าง 35.5 เซนติเมตร
- สันลอนตั้งตรงสูง 1 นิ้ว
- ติดตั้งระบบ (Snap lock)