เมทัลชีท รีดลอน เคลือบสังกะสี ราคาถูก ดูกราฟราคา

หลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผ่นเรียบเมทัลชีท ตราหัววัวคันไถ


 บริษัทได้สร้างโรงงานผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีแบบต่อเนื่องจำนวน 2 โรง ทำการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ทั้งชนิดแผ่นเรียบและชนิดลูกฟูกซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 120,000 ตันต่อปี โดยการสั่งนำเข้าแผ่นเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีแล้วนำมาอาบสังกะสีด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัย จากประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 50-2528 (JIS G3302-1991) รูปแบบของเมทัลชีท ตราหัววัวคันไถ

รูปแบบเมทัลชีท การเลือกซื้อ เมทัลชีท ต้องรู้ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
** วัสดุที่เคลือบด้วย สีอลูซิงค์ จะอมความร้อนสูง ควรหลีกเลี่ยงกรณีใช้กับบ้านพักอยู่อาศัย **

เพราะวันนี้ ตลาดเมทัลชีท มีการแข่งขันมาก จึงทำให้มีผู้ประกอบการบางรายเลือกเหล็กคอล์ยที่มีคุณภาพต่ำมารีดขาย เพราะเมทัลชีท นี้ก็คือการนำเหล็กแผ่นมาเคลือบด้วยอลูซิงค์ หรือสี แล้วนำมารีดนั่นเอง เหล็กแผ่นที่นำมาทำเมทัลชีท ต้องเป็นแผ่นเหล็กกล้า แข็งแรงสูง Hi-Tensile G-800 Mpa. เคลือบสีที่มี Yield Strength มีคุณสมบัติ เบา และยืดหยุ่นสูง ทนทานยาวนาน และเคลือบด้วยสีสะท้อนความร้อน ทำให้บ้านเย็นสบาย อยู่ได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

ดังนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเองแล้ว ควรจะสอบถามเหล็กคุณภาพของเหล็ก เหล็กคุณภาพวันนี้ ดีที่สุดต้องเป็น

- ปกติมาตรฐานเมทัลชีททั่วไปเคลือบสีจริง 3 ชั้น และสีนั้น ต้องมี มอก.
- เมทัลชีท เคลือบด้วยอลูซิงค์ ต้องเคลือบ AZ 150 ถ้าเคลือบด้วย AZ 70-100 (ต่ำ) จะไม่ทนต่อสนิม
- สีอลูซิงค์จะเป็นสีที่อมความร้อนมาก แต่เมทัลชีทที่เคลือบด้วยสี จะอมความร้อนน้อยกว่า

** ระวัง เหล็กแผ่นจำนวนมากที่ขายในท้องตลาดเป็นเกรดนำเข้า ซึ่งมีความแข็งแรงเหล็กเพียง 400-450 Mpa เท่านั้น