เมทัลชีท รีดลอน บลูสโคป ลอนคลิปล็อค V-750BL


เมทัลชีท ไม่ใช้สกรู 750 มม. 


น้ำหนักเมทัลชีท คลิปล็อค