เมทัลชีท รีดลอน บลูสโคป ลอนคลิปล็อค V-700BLH


 


คลิปล็อค 700 mm. 


น้ำหนักของงเมทัลชีท 700มม.