เมทัลชีท หลังคาเหล็ก บลูสโคป ไลสาจท์ คลิปล็อค 700 มม.