ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม ช่องเปิด สเปส คิวบ์ Space Cubes ฝ้าโลหะ ราคาถูก