ฝ้าโลหะ สแตนเลส แบบวางแผ่นบนโครงคร่าว Lay In Highlands Series C